Stáhněte si e-book ZDARMA
Základy cvičení s vlastní vahou.


Děti se věnují víc svým počítačům a mobilům než venkovním aktivitám

Problematika obezity u dětí se stává jednou z největších výzev pro 21. století. Počet dětí, které bojují s nadváhou a obezitou rok od roku roste. Důvodem je málo pohybu a nesprávné stravování. Rozsah tělesné výchovy je stanoven na 3 - 4 hodiny týdně a to je málo. Studie Aktuální výskyt rizikových faktorů ischemické choroby srdeční u dětí v ČR, kterou zpracoval Bohuslav Procházka se svými kolegy na základě dat o 5132 dětech, vyplývá, že obezita postihuje především chlapce. Nejrizikovější je věk 13 let, kde je obézní každý šestý chlapec, potom následuje věk devět let, kde je obézní každý osmý chlapec. Zastavme to společně.

Graf znázorňuje výsledky studie “Zdraví dětí 2016”, která byla zaměřena na vývoj nadváhy od roku 1996 do roku 2016. Výskyt obezity u dětí se výrazně zvýšil ve sledovaném období, od roku 2011 až do roku 2016 se výskyt obezity stabilizoval a nyní se pohybuje okolo 10%. Tzn., že min. každé 10. dítě je obézní!


Následky

Pohybová aktivita českých dětí za posledních patnáct let klesla, ve světě je ale trend zcela opačný. Následky a rizika spojená s obezitou a nadváhou mohou být například cukrovka II. stupně, vysoký krevní tlak nebo některá z kardiovaskulárních chorob. S obezitou mohou být spojené i špatné školní výsledky, děti bývají náladové a nesoustředěné, vyskytují se i poruchy paměti. Dítě, které trpí nadváhou se stává pomalejší, nestačí na své vrstevníky, rychleji se zadýchává, straní se společenských aktivit. Objevují se i psychické problémy, jelikož vrstevníci považují toto dítě za líné a hloupé.

“Studie realizovaná v roce 2005 společností STEM/MARK, jejímž iniciátorem byla Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Národní radou pro obezitu potvrdila, jak významně nejenom obezita (BMI nad 30), ale i nadváha (BMI 25-30) ovlivňuje výskyt zdravotních komplikací. Nadváha zvyšuje riziko zvýšeného krevního tlaku a nemocí srdce a cév více než třikrát, cukrovky 2,5 krát, dny a onemocnění kloubů a páteře 2 krát. U obezity je riziko ještě vyšší, v případě cukrovky 7 krát, zvýšeného krevního tlaku více než 5 krát, nemocí srdce a cév 5 krát.“

Autor: RNDr. Vladimíra Puklová, Státní zdravotní ústav Praha


Proč zrovna workoutová hřiště

Naše hřiště pro Vaše děti

Workoutová hřiště podobná prolézačkám jsou pro děti přirozeným lákadlem a vybízejí děti k lezení, visení, šplhání, přitahování a děti tak automaticky svým hraním rozvíjejí své pohybové dovednosti. Na rozdíl od dětských hřišť pro ně zůstavají workoutová hřiště zábavná až do dospělosti, protože s přibývajícím věkem získávají sílu, kterou mohou aplikovat na naučení nových her a cviků.

WORKOUT

Workout neboli cvičení s vlastní vahou je silový sport, který na rozdíl od cvičení mladých lidí v posilovně s činkami, nijak negativně neovlivňuje růstové ani pohybové funkce těla. Právě naopak. Workout je komplexní cvičení se zapojením všech svalů v těle včetně důležitého hlubokého stabilizačního systému, který je tak potřebný pro správné držení těla i bezbolestný pohyb.

Pravidelným cvičením se zvyšuje vytrvalost, buduje se svalová hmota a cvičení také pomáhá bojovat proti nemocem a stresu. Během cvičení se vyplavují endorfiny, což jsou hormony štěstí, zlepšuje se funkce kardiovaskulárního systému i dýchání a tělo může efektivně distribuovat kyslík. Již 10 minut po sportu je mozek zásoben větším množství kyslíku, což má pozitivní vliv na myšlení. Pohyb pozitivně ovlivňuje žlázy, zejména hypofýzu, která při stimulaci uvolňuje růstový hormon. Ten zajišťuje potřebnou regeneraci kostí, svalů a pojivových tkání v celém těle.

Workout není jen cvičení, je to životní styl. Lidé z naší komunity drží spolu, uvnitř panuje silné pouto přátelství a zdravé soutěživosti. Sama komunita se stará o naše venkovní hřiště, udržuje je a chrání je před poškozováním.

Díky workoutu ve školách můžeme zvýšit kvalitu a úroveň životního stylu dětí.

NAPIŠTE SI O UKÁZKU WORKOUTU VE VAŠÍ ŠKOLE  >


Zájem je jediné, co od Vás potřebujeme. O zbytek se postaráme my!

Exhibice

PŘEDNÁŠKA A EXHIBICE


Zorganizujeme přednášku o workoutu, díky které si reálně ověříte, zda mají žáci o workout cvičení zájem. Součástí je také exhibice předních českých workoutistů, kteří dětem udělají nezapomenutelnou show.

Realizace

Realizace

Vypracujeme podrobný projektový záměr, na jehož základě zrealizujeme školní hřiště, které splní veškeré Vaše požadavky. Učitelům a žákům tak poskytneme ideální řešení pro trénink s vlastní váhou.

Výuka

Výuka

Pomocí certifikovaného trenéra zajistíme školení tělocvikářů i dětí. Představena je metodika správného sestavení tréninku a žákům jsou ukázány jednotlivé cviky. Následně je metodika předána v přehledné brožuře, která zároveň funguje jako návod na další progres cvičenců.


Výsledky

Pomůžeme dětem v boji proti obezitě a zároveň posílíme jejich fyzickou i psychickou kondici. To se projeví na sportovních výkonech v tělovýchově i na aktivitě ve vyučování. U dětí zaznamenáte výrazná zlepšení v pohybu i jejich celkovém přístupu k životu.


Možnosti financování

Pro realizaci hřiště ve Vaší škole je nutné mít projektový záměr, s jehož zpracováním Vám pomůžeme. Záměr by měl obsahovat orientační umístění hřiště, časový harmonogram, celkový rozpočet a financování projektu. Pokud jste již rozhodnuti realizovat hřiště pro Vaší školu, kontaktujte nás zde. Následně budete osloveni naším projektovým manažerem, který Vám zpracuje individuá́lní návrh řešení.

ŠKOLY

Nejrychlejší variantou je realizace hřiště z finančních prostředků školy. Stačí se odvíjet od zpracovaného projektového záměru, který odpoví na nejdůležitější otázky týkající se rozpočtu, polohy či velikosti.

NADACE

Na realizaci projektu se mohou podílet také lidé, sdružení a společnosti úzce spjaté se školní institucí. Sponzoři si mohou tento investiční výdaj uplatnit jako slevu v účetnictví, a navíc taky mohou využít všechny mediální výstupy pro zlepšení svého PR.

OBEC

Škola a obec se mohou domluvit na zpřístupnění hřiště mimo výuku i pro veřejnost a společně mají možnost finančně participovat na realizaci projektu navýšením rozpočtu školy.

KRAJ

V případě, že se ve Vašem kraji chystá realizovat více škol projekt WODOŠ, pak Vám můžeme pomoci ve spolupráci s krajem vyjednat výhodnější finanční podmínky.

DOTACE

Na projekt WODOŠ se mohou vztahovat aktuálně vypsané dotační výzvy, se kterými Vás rádi seznámíme a v případě zájmu Vám pomůžeme dotační žádost zprostředkovat.

Úprava fotky

Přihlášení