Stáhněte si e-book ZDARMA
Základy cvičení s vlastní vahou.

Workout přitahuje část populace a evidentně napomáhá vytvářet komunitní chování. Může být výborným doplňkem celkové pohybové aktivnosti.

PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.

PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
SU OPF Karviná

Vnímáte, že je workout populární u dětí?

„Workout“ přitahuje část populace a evidentně napomáhá vytvářet komunitní chování. Pozor ale tak tomu bylo i u jiných dříve „MÓDNÍCH“ věcí. Není závislý na počtu cvičících a není pro něj primárním SOUTĚŽENÍ = potenciálně může oslovit značnou část populace, i když se domnívám, že dívky jen omezeně. Může být výborným doplňkem celkové pohybové aktivnosti, protože jsou v něm zkoncipovány jinak hůře dostupné pohybové akty: vis, podpor, kmih, tah apod. Děti mají omezené možnosti trávení volného času ve veřejných prostorách. Ubylo volných ploch. Zvyšuje se rozsah dopravy, a to ovlivňuje i přístup k veřejným sportovním plochám. Díky „starostlivosti“ rodičů jsou děti v současnosti „dováženy“ na sportoviště (ale i jinam), a tím se snižuje jejich habituální aktivita. Bohužel se projevuje i zvýšený zájem o fyzicky méně aktivní formy trávení volného času.

Myslíte, že se změnil vztah dětí ke sportu?

Vše kolem nás se mění a je to přirozené. Nelze srovnávat pohybovou aktivitu současných dětí a jejich prarodičů. Stejně tak nelze srovnávat prostředí, ve kterém vyrůstali a povinnosti jež měli. Pohybová aktivnost není v současnosti nutnou podmínkou přežití ve společnosti, a proto bývá opomíjena. Její zdravotní benefity jsou sice známy, ale zde platí, že dokud něčeho máme dostatek (v tomto případě zdraví dětí a mládeže, nebo vlastního), toho si svým způsobem nevážíme. Prevence civilizačních chorob formou zachování či dokonce zvýšení pohybové aktivity je opakovaně zmiňována, ale prozatím se nám nedaří vyřešit problém motivace, a to především rodičů.

Sport není a nikdy nebyl hlavní součástí volného času dětí. Není a nebyl také nejvýznamnější součástí pohybové aktivity. Sport je soutěžení, soupeření a výzva. Toto pro mnohé není smyslem jejich života. Hlavní součástí pohybové aktivnosti by měla být chůze (lokomoce – obecně) dle možnosti po nerovném povrchu se změnami nadmořské výšky. Pak pohyby, jež vedou ke změně polohy v gravitačním poli (přelézání, plazení, lezení či vis). Činnost může být i relativně nízké intenzity, ale prováděná dostatečně dlouho. Smyslem je, abychom v nejrůznějších polohách „unesli“ tíhu našeho vlastního těla. Na tomto poli vidím velkou naději WORKOUT hřišť, které takovéto výzvy pro každého nabízejí. Jen prosím nedělejte z toho SPORT neb ztratíme zájem více než 70 % běžné populace, pro kterou nikdy nebyl a ani asi nebude „příjemnou a vyhledávanou“ aktivitou.

Jak děti tráví volný čas ve škole?

Děti ve škole nemají „volný“ čas. Krátké přestávky slouží především k přípravě (přesunu) na další vyučování. Část volného času by mohli navýšit, kdyby přicházeli do školy dříve a později z ní odcházeli. Tam by mohli využít „školních“ prostor určených a speciálně udržovaných a zabezpečených pro pohybové aktivity (hřiště, náčiní, sektory apod.). Školy nejsou připraveny pro to, aby výrazně ovlivnily „VOLNÝ ČAS“ svých žáků. Zavedení 3 (4) vyučovací hodiny do škol problém nevyřeší, jako ho nevyřešily současné 2 (3) hodiny povinné tělesné výchovy. Podmínky provozování hřišť, zabezpečení školních prostor, pravidla dozoru nad dětmi a zodpovědnosti za jejich chování školám velmi svazuje ruce.

Jaké máte vybavení pro aktivní trávení času dětí?

Pouze 1 tělocvična s malou přístavbou pro kondiční cvičení. Další prostory poskytuje město Karviná (občanská vybavenost).

Jaké na škole máte vybavení pro cvičení?

Pokud máte na mysli kondiční cvičení s přídavnou zátěží a vlastním tělem, pak máme TRX sestavu pro cca 16 cvičících, lavičky, bosu, gumové expandery, aqua hity atd.

Úprava fotky

Přihlášení

 
 

 • Jaký máte názor na trávení volného času dnešních dětí?
  Myslíte, že se změnil vztah dětí ke sportu?
  Využíváte posilování vlastní váhou ve svém tréninku?
  Jaký je přínos cvičení s vlastní vahou pro vás?

 • Jaký máte názor na trávení volného času dnešních dětí?
  Myslíte, že se změnil vztah dětí ke sportu?
  Jak je možné bojovat s dětskou obezitou?
  Je cvičení s vlastní vahou vhodné pro děti?

 • Jaký máte názor na trávení volného času dnešních dětí?
  Myslíte, že se změnil vztah dětí ke sportu?
  Jak děti tráví volný čas ve škole?
  Jaké máte vybavení pro aktivní trávení času dětí?
  Jaké na škole máte vybavení pro cvičení?