Stáhněte si e-book ZDARMA
Základy cvičení s vlastní vahou.

Cvičení s vlastní váhou se stává populární mezi širokou veřejností, je výzvou pro ty, co se chtějí zdokonalovat. U žáků se zvýšil zájem o silové sporty.

Jaromír Horký

Jaromír Horký
ředitel 5.ZŠ z Frýdku

Dnešní doba sebou přináší mnoho pozitivních, ale i negativních příležitostí. Existuje široká nabídka pohybových aktivit, která se ale u mládeže nesetkává s dostatečnou aktivitou a zájmem. Zde chybí větší osvěta, a především zázemí v rodině. Častým odrazujícím prvkem je lenost, pohodlí a nechuť cokoliv udělat pro svoje tělo. Velmi významným prvkem pro aktivitu je vzor úspěšných sportovců a názorná ukázka, která je pro mnohé výzvou.

Děti se vzhlížejí v osobnostech, které pozorují v mediích, ale současně chybí mnohdy spojovací články mezi vlastním cvičením a realitou.

Cvičení s vlastním tělem a váhou se stává populárním mezi širokou veřejností. Je dostupný všem kategoriím a je výzvou, pro ty, co se chtějí zdokonalovat.

Díky workoutovému hřišti na naší škole se posunula výuka žáků a zájem o silové sporty. Rovněž přítomnost veřejnosti zpestřila nabídku našeho školního hřiště. Za přítomnosti placeného správce areál se obohatil o nabízenou zajímavou sportovní aktivitu pro širokou veřejnost i žáky naší školy. Určitě budeme dle finančních možností školy uvažovat o rozšíření prvků cvičebního areálu na naší škole.

Dnešní doba sebou přináší mnoho pozitivních, ale i negativních příležitostí. Existuje široká nabídka pohybových aktivit, která se ale u mládeže nesetkává s dostatečnou aktivitou a zájmem. Zde chybí větší osvěta, a především zázemí v rodině. Častým odrazujícím prvkem je lenost, pohodlí a nechuť cokoliv udělat pro svoje tělo. Velmi významným prvkem pro aktivitu je vzor úspěšných sportovců a názorná ukázka, která je pro mnohé výzvou.

Děti se vzhlížejí v osobnostech, které pozorují v mediích, ale současně chybí mnohdy spojovací články mezi vlastním cvičením a realitou.

Cvičení s vlastním tělem a váhou se stává populárním mezi širokou veřejností. Je dostupný všem kategoriím a je výzvou, pro ty, co se chtějí zdokonalovat.

Díky workoutovému hřišti na naší škole se posunula výuka žáků a zájem o silové sporty. Rovněž se zpestřila nabídka našeho školního hřiště pro veřejnost. Areál se za přítomnosti placeného správce obohatil o zajímavou sportovní aktivitu pro veřejnost i žáky naší školy.

Úprava fotky

Přihlášení